Exploiteren

Innovatie moet duurzaam verankerd worden in uw organisatie. In de exploitatiefase maken de specialisten van Avisco een businesscase van de innovatie en onderzoeken zij verdere exploitatiemogelijkheden.

Business Modeling

Het kan zijn dat het traditionele businessmodel niet voldoet voor de bereikte innovatie. Avisco is gespecialiseerd in business modeling. Deze kennis zetten we graag in om een duurzaam businessmodel voor uw innovatie te realiseren.

Duurzame verankering

Door het inzetten van de specialisten van Avisco in de exploitatiefase zorgt u dat de innovatie geborgd is in uw organisatie. Het is ingebed in de huidige organisatiestructuur en de processen zijn rondom de innovatie zijn geoptimaliseerd.