Voorbereiden

Het realiseren van innovatie vraagt een gedegen voorbereiding. In organisaties zijn veel ideeën voor innovatie. Deze ideeën verdienen het om gebundeld en om ingebed te worden in de organisatiestrategie.

Bepalen innovatie strategie

De specialisten van Avisco faciliteren het bepalen van uw innovatiestrategie. Samen met u analyseren zij wat aanknopingspunten zijn voor innovatie en hoe u innovatie aan laat sluiten bij uw huidige organisatiedoelstellingen.

Projectinitiatie

Aan de hand van uw innovatiestrategie kunnen projecten geïnitieerd worden. Avisco draagt hierin bij door het realiseren van draagvlak voor innovatie binnen uw organisatie. Daarnaast mobiliseert Avisco de juiste (inter)nationale samenwerkingspartners.

Subsidieaanvragen

Op het moment dat u tijdelijk extra geld nodig heeft voor het uitvoeren van uw project, realiseert Avisco aanvullende projectfinanciering. Om dit te doen hebben onze specialisten up to date inzicht in financieringsmogelijkheden voor innovatie. Met dit up to date inzicht navigeert Avisco u door het subsidielandschap. Daarnaast ondersteunen onze specialisten uw subsidieaanvraag van begin tot einde.