Portfolio

Het portfolio van Avisco is gericht op de speerpunten: Zorg & ICT, (Inter)nationale onderwijsontwikkeling en sociale innovatie.

Zorg en ICT

ICT is van doorslaggevend en strategisch belang voor iedere zorgorganisatie. Daarnaast biedt ICT mogelijkheden tot innovatie en optimalisatie van de geboden zorg. Avisco beheerst  alle facetten van het inzetten van eHEalth en mHealth in de zorgpraktijk.

(Internationale) onderwijsontwikkeling

Avisco heeft zich bewezen op het gebied van internationale onderwijsontwikkeling. Voor verschillende hogescholen begeleidden en implementeerden wij curriculum hervorming.

Avisco heeft een Europees netwerk. Vanuit dit netwerk zijn al meerdere samenwerkingen opgestart om het onderwijs te internationaliseren, te versterken en te actualiseren. Dit doen we graag in een triple helix constructie, waarbij onderwijs, overheid en ondernemers elkaar versterken.

Sociale innovatie

Bent u op zoek naar manieren om slimmer (samen) te werken? Onze specialisten werken graag aan het realiseren van een vernieuwde interactie tussen mensen en organisaties. Denk hierbij aan coaching bij zelforganisatie, een samenwerking over de organisatiegrenzen heen opzetten, flexibel organiseren door co-creatie.