Onderwijsvernieuwing cybersecurity – 2016 (Den Haag)

Projectinitiatie onderwijsvernieuwing cybersecurity

Avisco ondersteunde het opzetten van een internationale samenwerking op het gebied van cyber security. De samenwerking bestaat uit zowel onderwijspartners, business partners en overheidsinstellingen uit vijf verschillende Europese landen.

Het doel van de samenwerking is het inbedden van relevante expertise uit het veld van cybersecurity in de onderwijsprogramma’s. Door het inbedden van relevante expertise kunnen actuele ontwikkelingen op een duurzame wijze in het onderwijs opgenomen worden. Dit versterkt de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt.

De rol van Avisco was  het begeleiden van het om te komen tot samenwerking alsmede het vormgeven van de inhoud van het project. Daarnaast heeft Avisco zorggedragen voor de aanvraag van aanvullende projectfinanciering.

Project Details

  • Klant: The Hague Security Delta i.c.m. Haagse Hogeschool
  • Datum: 2016