Langer Thuis met Dementie – 2014 (Den Haag)

verschillende Haagse (zorg)organisaties:

Het project Langer Thuis met Dementie heeft onderzocht in hoeverre dat technologie kan bijdragen aan een meer zelfstandig leven voor mensen met dementie. Dit project werd uitgevoerd binnen drie Haagse zorginstellingen; Cardia, Florence en de Vierstroom. Avisco heeft het volledige onderzoek binnen dit project voor zijn rekening genomen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderzoeksrapportage en advies richting de betrokken zorginstellingen over hoe techniek succesvol te implementeren bij ouderen met dementie.

Project Detail

  • Client: Haagse Hogeschool
  • Date: 2013