Advies voor rendementsverhoging – 2011 (Rotterdam)

Hogeschool Rotterdam

Binnen dit project is de effectiviteit van een ondersteunend programma binnen het onderwijs onderzocht. Hiervoor is allereerst een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, de onderzoeksresultaten zijn vervolgens overzichtelijk gerapporteerd. Dit was echter niet het eindpunt, op basis hiervan hebben wij een praktisch advies uitgebracht over de te volgen strategie voor een verhoging van het rendement binnen het programma.

Project Details

  • Klant: Hogeschool Rotterdam
  • Datum: 2013