Ontwikkeling digitaal WMO loket – 2011 – 2012 (Rotterdam)

Gemeente Rotterdam:

De Digitale Vraagwijzer is de digitale variant van het fysieke WMO loket binnen de gemeente Rotterdam. Samen met de gemeente, de GGD en andere welzijnsorganisaties hebben we het digitale WMO loket ontwikkeld. Hiervoor zijn allereerst vraagbomen ontwikkeld om de inhoud van het digitale loket vast te leggen. Vervolgens zijn er technische verkenningen uitgevoerd en contracten afgesloten om het digitale loket ook daadwerkelijk vorm te geven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het live gaan van de Digitale VraagWijzer.

Project Detail

  • Klant: Gemeente Rotterdam
  • Datum: 2011 – 2012