Lessons learnt over internationale samenwerking in het onderwijs

Waarom internationale samenwerking in het onderwijs

Door de globalisering hebben verschillende landen te maken met dezelfde vraagstukken. Vanuit de Europese overheid wordt gestimuleerd om een gezamenlijk antwoord te vinden op deze vraagstukken. Omdat in het onderwijs de professional van de toekomst opgeleid wordt, is het onderwijs de plek om een gezamenlijk antwoord te vinden.

Samenwerken op internationaal niveau biedt mogelijkheden voor het bundelen van expertise. Specialisten op verschillende thema’s, uit verschillende landen kunnen met elkaar samenwerken in één onderwijsprogramma. Door internationale samenwerkingen leren studenten vanuit een internationaal perspectief vraagstukken te analyseren en aan te pakken. Daarnaast leren ze samen te werken met verschillende culturen. Zowel voor studenten als docenten geeft internationale samenwerking verrijkte perspectieven.

Lessons learnt:

–         Het is belangrijk dat de initiatief nemende partij de doelstellingen van de internationale samenwerking inzichtelijk maakt. Deze doelstellingen moeten afgestemd zijn met de interne stakeholders.

–          De juiste samenwerkingspartners moeten bij elkaar gebracht worden. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van een bestaand netwerk. Vanuit een bestaand netwerk samenwerken schept vertrouwen. Vertrouwen is essentieel in iedere samenwerking.

–          Wees helder over de doelen en de verwachtingen richting de samenwerkingspartners. Hiermee voorkom je teleurstellingen in een later stadium.

–          Stel een kartrekker aan voor het project. Deze persoon zorgt ervoor dat doelen omgezet worden in resultaten. Het is een gevaar dat samenwerkingspartners elkaar uit het oog verliezen door de afstand. Daarom is het van belang om

–          Een struikelblok voor internationale samenwerking is het ontbreken van financiële middelen binnen de reguliere structuur. Onderzoek de mogelijkheden voor projectfinanciering voor de initiële opzet. Denk vervolgens na over een duurzaam financieringsmodel voor de lange termijn.

No comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.