Nieuw werkprogramma H2020

Het nieuwe werkprogramma (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/08.%20SC1-Health%202016-2017_pre-pub.pdf) binnen het subsidieprogramma H2020 is gepubliceerd! In dit werkprogramma zijn alle calls voor subsidie te vinden die vallen binnen het H2020 programma. Bent u geinteresseerd in dit programma, wilt u hier meer over weten of wilt u samenwerken binnen een van de vele calls voor funding? Laat het ons weten!

No comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.